Företaget Kattoc​h​R8 "Vi räds inte råttor!"

Det är först när jobbet är utfört som vi tar  paus!

Ett företag som är pålitligt och som alltid slutför sina åtaganden!

Vi eftersträvar att våra kunder är nöjda med insamlingent av överflöda möss eller råttor. Därför tar vi inte paus förrän jobbet är slutfört. Vi granskar även det minsta utrymme där en minsta mus kan gömma sig från insamlande katt. 

Arbetet är kvalitetsäkrat med stöd av ISO 9000 och vi har utvecklat ett egenkontrollprogram för att ständigt kunna göra uppföljningar om vi upprätthåller kvaliteten i vårt kvalitetsäkringsarbete.

Du kan lita på att vi arbetar professionellt och noggrant!